Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

θάλασσα

μεταγ. ἀττ. -ττα (ἡ)' ὡς καὶ νῦν, ἡ θάλασσα.· ὁ Ὅμ. θάλασσαν ἴδίως ἐννοεῖ τὴν καλουμένην Μεσόγειον, διότι τὴν ἔξω θάλασσαν καλεῖ ὠκεανόν, ὃν καὶ ὑπολαμβάνει ὡς ποταμόν, οἷον ἐν Ὀδ. Μ. 1.

Ἐτυμ.: ἴσως ἐκ ῥ. ΤΡΑΧ, ταράσσω, ἴδε Κούρτ. σ. 655.

Δεν υπάρχουν σχόλια: