Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

πολύφλοισβος

-ον, πολύηχος, πολυτάραχος, πολυκίνητος, πολυφλοίσβοιο θαλάσσης Ἰλ. Α. 34, Β. 209, Ὀδ. Ν. 85, κ. ἀλλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: