Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

οἴομαι καὶ οἴω

ἐπ. ὀΐομαι καὶ ὀΐω' νομίζω, ὑποθέτω, πιστεύω, φαντάζομαι, ἔχω τὴν γνώμη, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ γιγνώσκω | 2. ἐλπίζω, προσδοκῶ, περιμένω κάτι | 3. προμαντεύω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: