Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

ἄψ

(ἐκ τῆς ἀπό=ἀπ + ς), ἐπίρ. τόπου' πρὸς τὰ πίσω, πίσω, μακράν, μακρὰν ἀπό | 2. ἐπὶ πράξεων, πάλι, ἐκ νέου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: