Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

ἀεί

ἰων. καὶ ποιητ. αἰεί, αἰέν, δωρ. αἰές, ἀές καὶ ἀέ, ἐπίρρ., πάντοτε, αἰωνίως, διὰ παντός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: