Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Ἥρα

ἰων. Ἥρη (ἡ)' κυρία, βασίλισσα τῶν θεῶν, ἡ ἀδελφὴ καὶ σύζυγος τοῦ Διός.

Έτυμ.: ἐκ τοῦ ἀήρ, ὡς θεὰ τοῦ ἀέρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: