Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

λευκώλενος, ον

(λευκός + ὠλένη): ὁ ἔχων λευκοὺς βραχίονες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: