Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

οὖν

ἰων. ὦν, ἐπίρ. ἢ συμπερασματικὸς (συλλογιστικός) σύνδ.' λοιπόν, ἄρα | 2. τότε, ἐπομένως | 3. ἀσφαλῶς, βεβαίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: