Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ἐπεί

ἐπ. καὶ ἐπειή' (ἐπί)' σύνδεσμος' ἐπὶ χρόνου, ὅταν | 2. ἀμέσως | 3. μετά | 4. ἐπὶ αἰτίας, ἐπειδή, ἀφ’ οὗ | 5. ἐπ-εί, ἀρχικὴ σημασία: ἐπὶ τούτου, περὶ τούτου, νὰ γνωρίζει τὶς ὅτι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: