Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύ

ἐπ. θηλ. ὠκέα' ταχύς, γοργός | 2. ὀξύς | 3. ἐπίρ. ὠκέως καὶ ὦκα=ταχέως, γοργῶς | 4. συγκριτικὸ καὶ ὑπερθ. ὠκύτερος, ὠκύτατος, καὶ ἀνώμ, ὠκίων, ον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: