Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

μετάφημι

(μετά + φημί)' ὁμιλῶ εὑρισκόμενος μεταξύ τινων, ἀπευθύνομαι πρὸς αὐτούς.

[
μετέειπεν, ἐπ. καὶ ἰων. ἀντὶ μετεῖπεν, ἀόρ. β’ (Α 73)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: