Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

πόλεμος

ἐπ. πτόλεμος (πελεμίζω, πάλλω): ὅ,τι καὶ νῦν, ἀγώνας, μάχη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: