Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

δαμάζω

ἐπὶ ζῴων, ἡμερώνω, τιθασεύω, ὑποτάσσω | 2. ὑπερνικῶ, καταβάλλω | 3. ἐπὶ παρθένων, ὑπανδρεύω | 4. ἐκβιάζω, συγκοιμῶμαι, συνευρίσκομαι | 5. γεν. ὑποτάσσω, κατακτῶ (κυρ. ἐν πολέμῳ).

ΙΙ. παθ. δαμάζομαι' ὑποτάσσομαι, εἶμαι ὑποτελής, ὑπακούω | 2. φονεύω, σκοτώνω.

Ἐτυμ.: ρ. ΔΑΜ-.

Δεν υπάρχουν σχόλια: