Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ἀπωθέω

(ἀπό + θέω)' ὠθῶ μακράν, ἀποδιώκω, ἀπομακρύνω.

ΙΙ. μέσον, ἀπορρίπτω, ἀπαξιῶ, περιφρονῶ.

[
ἀπώσει, μέλλ. (Α 97)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: