Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

ἐπίρ. βεβαιωτικό ἢ ἐπιτατικό' τῇ ἀληθείᾳ, τῷ ὄντι, ἀσφαλῶς, βεβαίως' μετ' ἄλλων μορίων' ἦ ἄρα, ἦ δή, ἦ δή που, ἦ μάλα, ἦ γάρ, κ.ἄ.΄ ἦ μήν, ἰων. ἦ μέν, εἰσάγει ἐκφράσεις ὄρκων, τῶν ὁποίων ἐπιτείνει τὴν ἐπισημότητα' σὺ μοι ὄμοσσον, ἦ μέν μοι ἀρήξειν | 2. ἐπίρ. ἐρωτηματικό' τί; πῶς παρακαλῶ; δὲν εἶν᾿ ἔτσι;

Δεν υπάρχουν σχόλια: