Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

ὄμνυμι

ὀμνύω' ὁρκίζομαι.

[
ὄμοσσον, ἐπ. προστ. ἀορ. α’ (A 76)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: