Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

συντίθημι

(σύν + τίθημι)' θέτω, τοποθετῶ ὁμοῦ, μαζί, προσθέτω | 2. σχηματίζω, κατασκευάζω, οἰκοδομῶ | 3. συνθέτω | 4. συγγράφω βιβλίο | 5. ἐπινοῶ, καταστρώνω σχέδια | 6. συνενώνω, συνάπτω, συμπεριλαμβάνω.

ΙΙ. μέσον συντίθεμαι' συνάπτω ὁμοῦ γιὰ τὸν ἑαυτό μου, βάλλω εἰς τὸν νοῦ, ἀντιλαμβάνομαι, κατανοῶ, παρατηρῶ, προσέχω' σὺ δὲ σύνθεο=σὺ δὲ πρόσεξε, λάβε ὑπ᾿ ὄψιν | 2. τακτοποιῶ, διευθετῶ, διοργανώνω | 3. συμφωνῶ, κλείνω συμφωνία | 4. συμφωνῶ μετά τινος νὰ πράξω τι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: