Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

πρόφρων

(ὁ, ἡ)' (πρό + φρήν)' μὲ τὴν φρήν (καρδιά, ψυχή) κλίνουσα πρὸς τὰ ἐμπρός, πρόθυμος, ἔτοιμος, εὔνους, εὐμενής, ἔνθερμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: