Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

πρώτιστος

η, ον, ὡς καὶ -ος,-ον, ποιηΤ. ὑπερθ. τοῦ πρῶτος' ὡς καὶ νῦν, ὁ πρῶτος ἀπ' ὅλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: