Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

κάκη

(ἡ)' (κακός)' κακία, μοχθηρία, ἀνανδρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: