Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

εὐρύς

εὐρεῖα, εὐρύ' πλατύς, εὐρύχωρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: