Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

κρείων

(ὁ), θηλ. κρείουσα (ἡ)' ἄρχων, κύριος, κυβερνήτης, δεσπότης | 2. γενικὸς τίτλος τιμῆς, συνώνυμο τοῦ ἄναξ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: