Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

αὐτῆμαρ

ἐπίρ.' αὐθημερόν, τὴν ἴδια μέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: