Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Πηλείδης

ἐπ. Πηληιάδης (ὁ)' πατρώνυμο τοῦ Πηλεύς' υἱὸς τοῦ Πηλέως, ὁ Ἀχιλλεύς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: