Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

ἥρως

(ὁ)' βασικὴ σημασία, προστάτης, ὑπερασπιστής' στὸν Ὅμηρο χρησιμοποιεῖται ὄχι μόνο γιὰ τοὺς πολεμιστὲς ἀλλὰ γιὰ κάθε ἐλεύθερον ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης | 2. Κατὰ τὸν Ἡσίοδο οἱ Ἥρωες ἦταν ἡ τέταρτη γενεὰ τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ποὺ ἔπεσαν πρὸ τῶν Θηβῶν καὶ τῆς Τροίας, καὶ ἦταν ἀνώτεροι τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: