Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

πω

ἰων. κω, ἐγκλ. μόριο' ἀκόμη, μέχρι τῶρα, ἕως τώρα' κατὰ τὸ πλεῖστον μετ᾿ ἀρνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: