Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

κρήγυος

-ον' καλός, εὐάρεστος, χρήσιμος, ὠφέλιμος | 2. ἀληθής, πραγματικός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: