Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

ἑκατηβελέτης

=ἑκατηβόλος, ον' ὁ μακρὰν βάλλων (ἀκοντίζων, τοξεύων).

Δεν υπάρχουν σχόλια: