Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

ἑκατηβόλος, ον

(ἑκάς + βάλλω)' ὁ μακρὰν βάλλων (ἀκοντίζων, τοξεύων), ὁ ἀπὸ μακριὰ ἐπιτυγχάνων, ἐπίθ. τοῦ Ἀπόλλωνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: