Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

τοί

ἐγκλ. μόριον ποὺ δηλώνει τὴν πεποίθηση τοῦ λέγοντος γιὰ ὅ,τι λέει΄ ἀληθῶς, βεβαίως, τῇ ἀληθείᾳ | 2. ἐνίοτε δηλώνει συμπέρασμα' ὅθεν, ἑπομένως, λοιπόν, τότε | 3. ἐνισχύει ἄλλα μόρια' τἆρα, τἂν, ἤτοι, καίτοι, μέντοι, τοιγάρ, τοιγάρτοι, τοιγαροῦν, τοίνυν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: