Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

μυθέομαι

(μῦθος), ἀποθ.' λέγω, ὁμιλῶ, ἀναφέρω, διηγοῦμαι, ὀνομάζω | 2. λέγω κατ᾿ ἐμαυτόν, σκέπτομαι, συλλογίζομαι, ἐξετάζω, ὡς τὸ φράζομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: