Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

ἐρέω , ἔρομαι

ἐπ. ἀντὶ ἔρομαι: ζητῶ, ἐρευνῶ | 2. ζητῶ νὰ μάθω διά τι(να) | 3. ἐρωτῶ, ζητῶ συμβουλήν, συμβουλεύομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: