Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

φρονέω

(φρήν)' σκέπτομαι, συλλογίζομαι, εἶμαι συνετός, φρόνιμος' ἄριστοι μάχεσθαί τε φρονέειν τε=ἄριστοι καὶ εἰς τὸ μάχεσθαι καὶ εἰς τὸ σκέπτεσθαι καὶ κρίνειν τὰ πράγματα' οἱ φρονοῦντες=οἱ σοφοί' τὸ φρονεῖν=ἡ φρόνησις | 2. εἶμαι στὰ καλά μου, ἔχω σώας τὰς φρένας.

ΙΙ. σκέπτομαι κατά τινα τρόπο, σκέπτομαι, μελετῶ, σχεδιάζω' φρονῶν ἔπρασσον=ἐνήργουν κατόπιν σκέψεως (ἐπὶ σχεδίου, σκοπίμως) | 2. μετὰ οὐδ. ἐπιθ., πατρὶ φίλα φρονέων=ἔχω καλὲς διαθέσεις ἀπέναντί του.

ΙΙΙ. σκέπτομαι περί τινος, τὸ συλλογίζομαι, τοῦ δίνω προσοχή.

IV. ἔχω τὶς αἰσθήσεις μου, ζῶ' ἔτι φρονέοντα=ἔτι ζῶντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: