Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ἔτι

ἐπίρ.' ἐπὶ τοῦ παρόντος ἢ παρελθόντος, ἀκόμη, μέχρι τοῦδε | 2. ἐπὶ τοῦ μέλλ., ἀκόμη, ἐπὶ πλέον,προσέτι, ἐπιπροσθέτως | 3. ἔτι δέ=ἀλλὰ ἐπὶ πλέον | 4. ἔτι μᾶλλον=ἀκόμη περισσότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: