Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

τοὔνεκα

κατὰ κράσιν ἀντὶ τοῦ ἕνεκα' τούτου ἕνεκα, γι' αὐτὸν τὸν λόγο, διὰ τοῦτο | 2. ἐρωτ. τοὔνεκα;=τοῦ ἕνεκα;=ἕνεκα τίνος; διὰ τί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: