Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ἀποδέχομαι

(ἀπό + δέχομαι)' δέχομαι ἐντελῶς, παραδέχομαι εὐχαρίστως | 2. ἐπιτρέπω, ἐπιδοκιμάζω | 3. ἐννοῶ, καταλαμβάνω | 4. λαμβάνω πίσω, ἐπανακτῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: