Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

ἐάν

(εἰ + ἄν)' ἐπικ. εἴ κε, αἴ κε' συνηρ. ἤν καὶ ἄν' σύνδ.' συντάσσεται πάντοτε μὲ ὑποτ. ἐν ᾧ ὁ εἰ συντάσσεται μὲ ὁριστ. καὶ εὐκτ.' ἄν ἴσως, ἄν κατὰ τύχη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: