Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

πως

ἰων. κως, ἐγκλ. ἐπίρ.' μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, κάπως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: