Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Ἴλιος

(ἡ) ἢ Ἴλιον (τό)' ἡ πόλη τοῦ Ἴλου, ἡ Τροία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: