Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

αὐδάω

(αὐδή)' μιλῶ, κουβεντιάζω. μετ᾿ αἰτ. πραγμ., λέγω κάτι | 2. ἐπὶ χρησμῶν, προφέρω, ἐκστομίζω, διακηρύσσω | 3. μετ᾿ αἰτ. προσ., μιλῶ, ἀπευθύνομαι, σὲ κάποιον | 4. μετ᾿ ἀπρφ., λέγω, συνιστῶ, παραγγέλλω, διατάσσω, κάποιον νὰ πράξει κάτι | 5. ὀνομάζω, καλῶ κάποιον ὀνομαστικῶς' αὐδῶμαι παῖς Ἀχιλλέως=καλοῦμαι, ὀνομάζομαι παῖς τοῦ Ἀχιλλέως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: