Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ἀμύμων, ον

(α + μῶμος)' ἄμωμος, ἔξοχος, ἄψογος, λαμπρός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: