Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

χθών

(ἡ)' ἡ γῆ, τὸ ἔδαφος | 2. οἱ ὑπὸ χθονός=οἱ ὑπὸ τὴν γῆν, οἱ νεκροί | 3. ἡ Γῆ, προσωποποιημένη ὡς θεά | 4. ὁρισμένο μέρος τῆς γῆς, ὁρισμένη χώρα' χθὼν Ἀσιᾶτις, Δωρίς, Ἀργεία, Ἑλλάς, Ἰδαία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: