Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

οἶος, οἴη, οἶον

ὅπως τὸ μόνος' μόνος, κατάμονος' ὡς ἐπίρ., μόνον' θεῶν οἴη=ἡ μόνη ἐκ τῶν θεῶν, μόνη μεταξὺ τῶν θεῶν' οἶος Ἀτρεϊδῶν=χωριστὰ ἀπ᾿ τοὺς Ἀτρεΐδες | 2. μόνος εἰς τὸ εἶδός του, μοναδικὸς εἰς τὸ εἶδός του, ἰδιάζων, ἰδιοφυής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: