Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

μεταξύ

ἐπίρ. (μετά + ξύν=σύν)' ἐπὶ τόπου, ἀνάμεσα' τὸ μεταξύ=τὸ ἐνδιάμεσο διάστημα | 2. ἐπὶ χρόνου, ἐν τῷ μεταξύ, εἰς τὸ μεταξὺ διάστημα, μετὰ.

ΙΙ. ὡς πρόθ. μετὰ γεν. ἐπὶ τόπου, μεταξύ τινων, ἀνάμεσά τους | 2. ἐπὶ χρόνου, εἰς τὸ μεταξὺ χρονικὸ διάστημα δύο γεγονότων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: