Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

ῥέζω

ὡς τὸ ἔρδω' πράττω, ποιῶ, ἐνεργῶ' ἐκτελῶ, συμπληρῶ, τελειώνω, κατορθώνω | 2. μετὰ διπλῆς αἰτ., κάμνω τι εἴς τινα' μετ᾿ ἐπιρ., κακῶς ῥέζω τινά=κακομεταχειρίζομαί τινα.

ΙΙ. ἀπολ., θυσιάζω, προσφέρω θυσία.

[
ῥέξας, μτχ. ἀορ. β’ (Α 147)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: