Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Φθία

(ἡ), ἐπ. καὶ ἰων. Φθίη' πόλις καὶ περιοχὴ τῆς Θεσσαλίας, πατρὶς τοῦ Ἀχιλλέως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: