Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

εἷς, μία, ἕν

ἕνας, μία, ἕνα' εἷς οἷος, μία οἴα (ἢ οἴη)=ἕνας μοναδικός, μία καὶ μόνη' εἷς τις=κάποιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: