Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

ὁδός

(ἡ), αἰολ. οὐδός' ὅ,τι καὶ νῦν, δρόμος, λεωφόρος' δρομίσκος, ἀτραπός, μονοπάτι' εἴσοδος' ὁ ῥοῦς (ἡ κοίτη) ποταμοῦ' ἡ τροχιὰ τῶν οὐρανίων σωμάτων | 2. πρὸ ὁδοῦ=ἐμπρός, περαιτέρω.

ΙΙ. ὁδοιπορία, πορεία, ταξίδι' ἐπιδρομή, ἐκστρατεία, ἐξόρμηση.

ΙΙΙ. μτφρ., ὁ τρόπος, τὰ μέσα, ἡ μέθοδος διὰ νὰ πράξῃ τίς τι | 2. ὁ τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: