Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

κερδαλεόφρων, ον

(κερδαλέος + φρήν)' ὁ κερδαλέους (ἀποβλέπων εἰς κέρδος) φρένας ἔχων, πανούργος, δόλιος, πονηρός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: