Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

αὔτως

ἐπίρ. τῆς ἀντων. αὐτός' ἔτσι ἀκριβῶς, ἔτσι ὅπως εἶναι | 2. ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ὄχι καλύτερα' νήπιος αὔτως=ἔτσι, ἕνα ἁπλὸ νήπιο καὶ τίποτ᾿ ἄλλο.

ΙΙ. ἀκριβῶς ὅπως πρότερον, ὅπως ἦταν' λευκὸν ἔτ᾿ αὔτως=λευκὸ ἀκόμα ὅπως ὅταν ἦταν νέο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: